Burzowy wieczór

W burzowy wieczór Gmina Pobiedziska przemierzona od Granicy z Gminą Kiszkowo, po Wronczyn, Krześlice, sołectwo Główna. Wieczór zakończony na plaży nad J.Biezdruchowo.